Billy Cook 1/4-7/4 2019

Mediumkurs

”Pathways to mediumship”

Mediumship is unique to the individual as every one is different and blends with the spirit in there own special way. In this workshop Billy will help you to find your pathway, what your special gifts are and how to work with them so that you can take your mediumship to a higer leval.

. This workshop is suitable for all abilities and will help you to find belief in your spiritual gifts.

Billy Cook har undervisat många elever på deras väg till mediumskap och andlig utveckling. Han har arbetat som medium i över 30 år och förstår vad du går igenom som håller på och utvecklar ditt mediumskap. Billy förstår frustrationen och svårigheterna som du stöter på. Var med på det här fantastiska tillfället och ta del av Billys kunskap och erfarenhet som medium.

Stockholm 6-7/10 2018

Lördag-Söndag kl 10-17 2500kr varav 500kr i anmälningsavgift. Återbetalas om kursen ställs in. Begränsat antal platser på kursen.

Tolk finns tillgänlig

Holländargatan 25 Stockholm