Storseans med Carina Tanaskovic och Susanne Andersson

Fredag 3/6 kl. 18.30

Susanne & Carina

Vi har åter glädjen att välkomna Carina Tanaskovic till SSF, ikväll tillsammans med Susanne Andersson.
Carina är utbildad healer och vidareutbildar sig i esoteriskt mediumskap, shamanism & mystik.

Mer om Carina: www.speakofspirit.se

Susanne Anderson fick sin certifiering från Speak of Spirit, dvs Mia Ottosson och Carina Tanaskovic. Susanne är mångårig sekreterare i SSFs styrelse.

Välkommen till en glädjefylld seans!

Skicka ett mejl till:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

och förboka din plats. Betala på plats.
Entré 200kr, medlem 100kr.
Betala med kontanter eller Swish!