Kontakta oss

Kontakt med SSF:s styrelse:

Föreningsstyrelsen nås de dagar föreningen har öppna programaktiviteter. Övrig tid nås  föreningsstyrelsen via e-post.

E-mailadress:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se                                                       

Postadress:  —–          

Du vet väl att du kan följa oss på Facebook också:

Stockholms Spiritualistiska Förening finns på Facebook