Helgkurs med Speak of Spirit den 8-10 oktober 2021

Välkommen till en härlig helgkurs!

Med glädje, kunskap och lekfullhet ger Carina Tanaskovic och Mia Ottosson dig förutsättningarna för att komma närmare dig själv och väcka din inspiration till att utforska ditt andliga jag.

Mia och Carina har startat upp Speak of Spirit som är en spiritualistisk gemenskap som är öppen för alla som är intresserade av andliga frågor. De försöker tillsammans höja kunskapsnivån om spiritualismen och tror på samarbete och gemenskap. Deras utbildningar följer samma hårda skola som de själva har gått genom SNU och har ett samarbete med många kompetenta lärare från Arthur Findlay College i England.

Läs mer om Speak of Spirit: www.speakofspirit.se

Denna kurshelg är för alla nivåer – från nybörjare till avancerade. Kurserna innehåller alltid teori, praktik och filosofi.

”Alla bär vi på unika förmågor. Vilka är dina? Är du bara lite nyfiken eller längtar du efter att ta dig djupare in i ditt mediumskap? Våra ledord är nyfikenhet och kravfritt!”

Kurstider:

Fredag 8/10: kl. 18.00-21.00

Lördag 9/10: kl. 10.00-17.00

Söndag 10/10: kl. 10.00-15.00

Anmälan görs till info@stockholmsspiritualistiskaforening.se Du har en garanterad plats när du har betalat anmälningsavgift på 200 kr på PG: 404469-9 och fått ett bekräftelsemejl. Total kurskostnad för helgen är 3400 kronor. Endast lördag och söndag 3100kr. Anmälningsavgift återbetalas inte. Resterande kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in.

OBS! Vi följer FHM:s allmänna råd med handtvätt, avstånd och  inga förkylningssymtom.

Storseans med Helena Vestin den 7 november 2021

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Helena-Vestin.jpg

Söndag 7 november 2021 kl. 15:00

Hjärtligt välkomna till en storseans med Helena Vestin från Smedjebacken i Dalarna. Helena är certifierat medium och healer samt diplomerad lärare i mediumskap. Hon har arbetat som certifierat medium sedan 2011 och hon är ordförande i föreningen Spiritualistiska Sällskapet.

I Sverige har Helena gått mediumutbildning under Mia Ottosson och hon har även gått flera kurser på The Arthur Findlay College i England. Där har hon haft flera kända engelska medium som lärare bl. a Paul Jacobs, Simone Key, Bryan Robertsson Mavis Pattilla, Colin Bates  och Colin Fry.

Helena har bred erfarenhet som medium och hon arbetar mycket färgstarkt i spiritualismens anda med både ord och bild.

Läs mer om Helena på hennes hemsida: www.helenavestin.se

Det finns möjlighet till privatsittning måndag den 8 november. Kontakta Helena på telefon: 0739 177 151 för vidare information.

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Vi följer FHM:s allmänna råd med handtvätt, avstånd och  inga förkylningssymtom.


Vid söndagens storseans öppnar dörrarna kl. 14:15 och stänger kl. 15:00. Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Betala med kontanter eller Swish.

Varmt välkomna!

Storseans med Speak of Spirit torsdagen den 7 oktober 2021 kl.18.45

Vi har åter glädjen att välkomna kvällens medier Mia Ottosson och Carina Tanaskovic till Stockholm och till SSF!

Mia har jobbat som professionellt medium i nästan 20 år.  Hon är den enda i Norden, som jobbar som lärare och kursorganisatör på det prestigefulla colleget Arthur Findlay/Stansted Hall i England, där hon också har gjort sin lärarutbildning.

I Sverige har Mia startat upp Speak of Spirit, som hon driver tillsammans med Carina Tanaskovic. Speak of Spirit är en spiritualistisk gemenskap som är öppen för alla som är intresserade av andliga frågor.

Carina började utveckla sin medialitet 2008 och hon har gått otaliga kurser i mediumskap för många olika lärare i olika länder. Några år senare träffade hon Mia och det ”klickade” direkt och de har idag ett mycket nära samarbete. Carina är utbildad healer och vidareutbildar sig i esoteriskt mediumskap, shamanism & mystik.

Läs mer om Speak of Spirit: www.speakofspirit.se

På fredag 8/10 kan du boka en privatsittning med Mia. 750kr/ 30 min. Bokning via mejl:info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

Välkommen till en härligt glädjefylld seans med inspirerat tal, kontakt med andevärlden samt mycket humor.

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Vi följer FHM:s allmänna råd med handtvätt, avstånd och  inga förkylningssymtom.

Dörrarna öppnas kl. 18:00 och stängs kl. 18:45 vid storseanser och kl. 19:00 vid healingaftnar. Ingen försenad deltagare släpps in därefter. 

Spiritualistisk Podd

En podd om mediumskap, andlighet och spiritualism med de andliga medierna Prallan Allsten och Mikael Ek. Podden handlar om allt mellan livet och andevärlden och kommunikationen däremellan. Vi kommer också tala om olika former av andlighet och våra vägar till det andliga och mediala. Och så kommer olika spännande gäster till podden.

Prallan och Micke är styrelsemedlemmar i Stockholms Spiritualistiska Förening som finns på Högbergsgatan 48.

Se vårt program på: stockholmsspiritualistiskaforening.se samt på Facebook.

Ansvarig utgivare är Stockholms Spiritualistiska Förening. Musiken är gjord av:  Love Olzon

Avsnitt 1: En början Ett pilotavsnitt som vi valde att släppa som första avsnitt i podden. Vi berättar om hur mediumskapet började för oss och vad som fick oss att öppna sinnet för en verklighet bortom den synliga. Vi talar också om starka upplevelser som vi haft av andevärlden och det andliga, upplevelser som förändrat våra liv.

Avsnitt 2: Intuition
Intuition och andliga upplevelser. Vi talar om intuition och våra upplevelser av intuition i vardagen genom åren. Vi kommer också in på om vi har levt ett tidigare liv och våra upplevelser av tidigare liv i andliga öppningar.
Avsnittet är inspelat innan coronan.

https://www.podbean.com/eu/pb-3aziw-f18006

Avsnitt 3: Vägen och de 7 principerna

Hur tänker vi om spiritualism och mediumskap? Hur vår långa andliga resa har fört oss till där vi är idag. Vad är en ”spiritual emergency”, vi samtalar om våra upplevelser av plötsliga och dramatiska andliga öppningar? Vi talar om de sju principerna i spiritualismen, vår relation och tankar om principerna.

 

Avsnitt 4: Intervju med Mia Ottosson

Prallan och Micke har bjudit in det välkända mediet Mia Ottosson. Hon berättar om hur hon började sitt mediumskap, om glädjen och ansvaret att arbeta med andevärlden, om Arthur Findlay College i England där hon är lärare, om Spirit art och mycket annat.

Mia har jobbat som medium i över 20 år och är den enda i Norden som jobbar som lärare och kursorganisatör på det fantastiska Arthur Findlay College. Hon är en av de få svenskar som har ett certifikat för ”public speaking & demonstration” från Spiritualist National Union i England.

Välkommen att lyssna till det första intervjuavsnittet i podden.

https://www.podbean.com/media/share/pb-pmp5j-fa1329

Avsnitt 5: Intervju med Camilla Elfving

I det här avsnittet intervjuar vi den ständigt aktuella författaren, läraren och mediet Camilla Elfving. Hon berättar hur Sveriges nya mediumförbund växer fram. En spännande utveckling som kommer att föra samman medier och andliga utövare och som kan utveckla den sekulära andligheten i Sverige.

Forskningen om mediumskap ligger Camilla varmt om hjärtat och hon berättar om senaste rönen om mediumskap och healing.

Camilla Elfving är andlig lärare, spiritualistiskt medium och författare. Hon utövar alla former av mediumskapet – mentalt mediumskap, transmediumskap och en del former av fysiskt mediumskap.

https://www.podbean.com/eu/pb-faqmr-fd4e8e

Spiritualismens 7 grundprinciper

Nedtecknade av mediet Emma Harding Britten (1823-1899)

1. The Fatherhood of God.
2. The Brotherhood of Man.
3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.
4. The Continuous Existence of the human soul.
5. Personal Responsibility.
6. Compensation and Retribution hereafter for all the good or evil deeds done on earth.
7. Eternal Progress open to every human soul.

Del 1. Guds faderskap
När man studerar naturen d v s genom att försöka förstå lagen om orsak och verkan, som styr allt som händer rumt omkring oss, erkänner vi att det finns en skapande kraft i universum. Kraften eller energin skapade inte enbart hela universum utan även livet självt i dess former och den fortsätter att skapa idag. Effekten av detta eviga skapande kan ses överallt omkring oss och detta leder oss till beviset att ”Gud” – ”Den skapande Kraften” manifesterar direkt eller indirekt i allting.  Vi vet att denna kraft är Gud och genom att vi är en del av Livet som skapats av Gud, erkänner vi Gud som vår Fader och/eller Moder.   © Mia Ottosson

Del 2.  Människans Brödraskap
Tack vare att vi kommer ifrån samma universella livskälla så är vi, faktiskt, en stor familj dvs små individuella utlöpare från det hela. Detta betyder att hela mänskligheten är en del av ett stort brödraskap. 
Ett brödraskap är en gemenskap för ömsesidigt stöd och tröst. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj.
Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor; vi behöver förstå behoven hos de andra individerna för att kunna hjälpa dem som en del av vår service till varandra. När vi lär oss att ge så mycket, så måste vi även lära oss att ta emot och då uppnå den nödvändiga balansen för våra liv.
Vi måste titta på, inte bara på de materiella nödvändigheterna för våra bröder, utan även deras andliga behov och hjälpa de i behov att bli starka och värdiga deras relation i Guds Familj.

© Mia Ottosson

Del 3. Gemenskap med Andevärlden och Änglarna
(Detta är nyckelprincipen till vår filosofi.)
Alla religioner tror på ett liv efter detta men det är endast Spiritualismen som påvisar att det är sant, detta genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet kan ske och sker. 
Spiritualistiska Samfund och föreningar tillhandahåller en av de platser där kommunikation, genom mediumskap, är möjlig. Många kära anhöriga och vänner tar seanstillfället i akt för att fortsätta visa att de bryr sig om hur det går för oss. 
Det finns även andliga vänner/lärare som är hängivna vår välmåga och ger service till mänskligheten. Några kommer med inspiration och lärdomar medan andra arbetar inom healing.

© Mia Ottosson

Del 4.  Människosjälens fortsatta Existens
  Det är vetenskapligt bevisat att materia (som är en del av den skapande kraften eller energin) inte kan förstöras; det förändrar bara sin form. Andevärlden, som en del av Den Skapande Kraften är, därför, oförstörbar.
Vid döden av den fysiska kroppen, fortsätter själen som en integrerad del av en värld, som är i vår värld men i en annan dimension. Denna värld refereras till som Andevärlden. I andelivet har vi en själslig kropp som är, tills vi har utvecklats tillräckligt mycket, en kopia av vår världsliga kropp.
Vi är samma individer på alla sätt och vis, med samma personlighet och karaktär och vi ändrar oss endast genom utveckling, eller på annat vis, som ett resultat av våra egna ansträngningar. Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden.

© Mia Ottosson

Del 5.  Personligt ansvar
  Denna princip lägger ansvaret för allt som tänkts, gjorts och som varit fel där det hör hemma – hos individen. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv. Hur vi väljer att leva våra liv beror helt och hållet på oss själva.
Det är inte möjligt för någon annan person, eller inflytande utifrån, att lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte är beredda att tillåta detta. Ingen kan rätta till det som gjorts fel, förutom den som själv gjort det.
Eftersom vi har givits fri vilja, så har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Vi är helt och hållet personligt ansvariga.

© Mia Ottosson
 
Del 6. Kompensation och Vedergällning av alla Goda och Onda gärningar som gjorts på Jorden
  Såsom med alla grundprinciper, så gäller naturens lagar och denna kommer under lagen om Orsak och Verkan (så som du sår skall du också skörda).
Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Det måste vara förstått att kompensation eller vedergällning verkar genom denna lag nu – här på jorden – det väntar inte tills vi börjar våra liv i andevärlden.

© Mia Ottosson

Del 7. Evig Utveckling är öppen för varje mänsklig själ
I varje hjärta finns det en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller det en kraft att utvecklas i vishet och kärlek.
Alla som önskar att gå vägen som leder till perfektion, har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental och andlig förståelse.
Om vi gör vårt bästa i jordelivet att följa vår inre längtan eller intuition; kommer vi att finna att utveckling är lätt, på jorden så också i andevärlden; om inte, så kommer varje steg under vår förbättring att följas av kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara.
Inom Guds Familj, med alla fördelar som vårt medvetande och vår insikt kan ge oss, har vi alla givits möjlighet att själva vara ansvariga för vår egen eviga utveckling.

© Mia Ottosson

Healingkurs för nybörjare 2021

Tisdagar 5/10, 2/11/, 2/12

kl.18.30 – 20.30

Kostnad 100 kr / cirkelträff

Kursen kommer att pågår totalt fem fristående träffar under hösten 2021.
Vi kommer att ge dig grunderna för att ge healing.

Vi diskuterar etiska principer.

Anmälan till:
Kurt L-Andersson
0765-55 95 24
kurlindande@gmail.com

Healing för alla!

Intresserad av att delta i en ny grundcirkel hos SSF?

I trevlig gemenskap mediterar vi, utforskar vår intuition och provar på att kontakta andevärlden.

När? Onsdagar: 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5 2019.

Tid? Kl 18.30 – 20.30.

Var? SSF:s lokal på Holländargatan 25

Pris? 150:-/gång + medlemskap i SSF 300:- för 2019

Ledare? Det kommer vara olika cirkelledare varje kväll.

Intresserad? Skriv ett mejl (inte bindande) till
info@stockholmsspiritualistiskaforening.se
Vi hör av oss med mer info när vi är tillräckligt många för att starta cirkeln.

Välkommen!!

Träningsseans

Som publik är du välkommen till träningsseansen där medier under utbildning och certifierade medier som vill utvecklas vidare i arbetar inför publik. Så kom med ett öppet sinne och stöd våra tränande medier!

Se hit medier! Kom och ta chansen att få jobba med mediumskapet inför en vänlig och lyhörd publik. Du kommer få möjlighet att förmedla två eller fler kontakter från scenen, beroende på antalet medier den här kvällen. Vi vill att du jobbar med bevisförande förmedling. Om du behöver stöd finns en bisittare. Efter seansen träffas alla medier och får återkoppling av ett erfaret medium.

Som tränande medium kan du medverka i föreningens träningsseanser, du behöver anmäla dig ca 3 dagar i förväg till föreningens e-post:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se  och avvakta bekräftelse.

Tränande medier ska vara medlem i SSF och betalar 50 kr per tillfälle. Entré för publik: 50kr.

Fortsättningscirkel med Helen, Cecilia och Lena

Fortsättningscirkel med högt tempo där vi tränar vår intuition och vår förmåga till mediala kontakter.

Vi fortsätter i samma anda, där vi håller ett högt tempo med fokus, disciplin, vänlighet och respekt mot varandra och andevärlden.

NÄR?          onsdagar:

TID:            18.30 – 20.30

VAR?          SSF:s lokal på Holländargatan 25

PRIS:        vårterminen 2020

                  medlem     720:-

                 ej medlem  880:-
 

ANMÄLAN:     hwasback@gmail.com

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFAS!

Helen Wasbäck, styrelsemedlem i SSF

Cecilia Wrede, gästledare

Lena Lindström, gästledare