Spiritualismens 7 grundprinciper

Nedtecknade av mediet Emma Harding Britten (1823-1899)

1. The Fatherhood of God.
2. The Brotherhood of Man.
3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.
4. The Continuous Existence of the human soul.
5. Personal Responsibility.
6. Compensation and Retribution hereafter for all the good or evil deeds done on earth.
7. Eternal Progress open to every human soul.

Del 1. Guds faderskap
När man studerar naturen d v s genom att försöka förstå lagen om orsak och verkan, som styr allt som händer rumt omkring oss, erkänner vi att det finns en skapande kraft i universum. Kraften eller energin skapade inte enbart hela universum utan även livet självt i dess former och den fortsätter att skapa idag. Effekten av detta eviga skapande kan ses överallt omkring oss och detta leder oss till beviset att ”Gud” – ”Den skapande Kraften” manifesterar direkt eller indirekt i allting.  Vi vet att denna kraft är Gud och genom att vi är en del av Livet som skapats av Gud, erkänner vi Gud som vår Fader och/eller Moder.   © Mia Ottosson

Del 2.  Människans Brödraskap
Tack vare att vi kommer ifrån samma universella livskälla så är vi, faktiskt, en stor familj dvs små individuella utlöpare från det hela. Detta betyder att hela mänskligheten är en del av ett stort brödraskap. 
Ett brödraskap är en gemenskap för ömsesidigt stöd och tröst. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj.
Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor; vi behöver förstå behoven hos de andra individerna för att kunna hjälpa dem som en del av vår service till varandra. När vi lär oss att ge så mycket, så måste vi även lära oss att ta emot och då uppnå den nödvändiga balansen för våra liv.
Vi måste titta på, inte bara på de materiella nödvändigheterna för våra bröder, utan även deras andliga behov och hjälpa de i behov att bli starka och värdiga deras relation i Guds Familj.

© Mia Ottosson

Del 3. Gemenskap med Andevärlden och Änglarna
(Detta är nyckelprincipen till vår filosofi.)
Alla religioner tror på ett liv efter detta men det är endast Spiritualismen som påvisar att det är sant, detta genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet kan ske och sker. 
Spiritualistiska Samfund och föreningar tillhandahåller en av de platser där kommunikation, genom mediumskap, är möjlig. Många kära anhöriga och vänner tar seanstillfället i akt för att fortsätta visa att de bryr sig om hur det går för oss. 
Det finns även andliga vänner/lärare som är hängivna vår välmåga och ger service till mänskligheten. Några kommer med inspiration och lärdomar medan andra arbetar inom healing.

© Mia Ottosson

Del 4.  Människosjälens fortsatta Existens
  Det är vetenskapligt bevisat att materia (som är en del av den skapande kraften eller energin) inte kan förstöras; det förändrar bara sin form. Andevärlden, som en del av Den Skapande Kraften är, därför, oförstörbar.
Vid döden av den fysiska kroppen, fortsätter själen som en integrerad del av en värld, som är i vår värld men i en annan dimension. Denna värld refereras till som Andevärlden. I andelivet har vi en själslig kropp som är, tills vi har utvecklats tillräckligt mycket, en kopia av vår världsliga kropp.
Vi är samma individer på alla sätt och vis, med samma personlighet och karaktär och vi ändrar oss endast genom utveckling, eller på annat vis, som ett resultat av våra egna ansträngningar. Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden.

© Mia Ottosson

Del 5.  Personligt ansvar
  Denna princip lägger ansvaret för allt som tänkts, gjorts och som varit fel där det hör hemma – hos individen. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv. Hur vi väljer att leva våra liv beror helt och hållet på oss själva.
Det är inte möjligt för någon annan person, eller inflytande utifrån, att lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte är beredda att tillåta detta. Ingen kan rätta till det som gjorts fel, förutom den som själv gjort det.
Eftersom vi har givits fri vilja, så har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Vi är helt och hållet personligt ansvariga.

© Mia Ottosson
 
Del 6. Kompensation och Vedergällning av alla Goda och Onda gärningar som gjorts på Jorden
  Såsom med alla grundprinciper, så gäller naturens lagar och denna kommer under lagen om Orsak och Verkan (så som du sår skall du också skörda).
Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Det måste vara förstått att kompensation eller vedergällning verkar genom denna lag nu – här på jorden – det väntar inte tills vi börjar våra liv i andevärlden.

© Mia Ottosson

Del 7. Evig Utveckling är öppen för varje mänsklig själ
I varje hjärta finns det en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller det en kraft att utvecklas i vishet och kärlek.
Alla som önskar att gå vägen som leder till perfektion, har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental och andlig förståelse.
Om vi gör vårt bästa i jordelivet att följa vår inre längtan eller intuition; kommer vi att finna att utveckling är lätt, på jorden så också i andevärlden; om inte, så kommer varje steg under vår förbättring att följas av kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara.
Inom Guds Familj, med alla fördelar som vårt medvetande och vår insikt kan ge oss, har vi alla givits möjlighet att själva vara ansvariga för vår egen eviga utveckling.

© Mia Ottosson

Medial helgkurs med Helena Vestin

10-11 april 2021

Helena Vestin från Smedjebackens Spiritualistiska Center – Engelen, kommer att hålla i denna helgkurs. Helena är certifierat medium och healer samt diplomerad lärare i mediumskap.

Du kan välja att endast gå en av dagarna eller hela helgen.

Lördag kl. 10-17 Endagskurs i Andlig healing

Här tar vi del av den villkorslösa kärleksenergin för ett helande syfte, knyta starkare kontakt med ditt healingteam. Teoretiskt kommer vi att gå genom vad andlig healing är, när och vilka bör vi ej ge healing till. Vad är magnet healing? Praktiskt kommer vi att träna på kontakthealing, distanshealing och självhealing.

Pris: 1050 kr per person varav 150 kr i anmälningsavgift.

Söndag: kl. 10-17 Endagskurs i Mediumskap (mixad grupp)

Vi förstärker kontakten mellan dig och andevärlden. Övningarna kommer att blandas med den mediumistiska (andevärlden) och psychica (din förmåga att läsa av). Vi kommer att använda olika verktyg såsom färg, symbol osv. Gruppens energi och ditt behov tar oss framåt.

Denna kurs är lämplig för blandade nivåer från nybörjare till dig som har kommit en bit på väg i ditt mediumskap.

Pris 1050 kr per person varav 150 kr i anmälningsavgift.

Total kurskostnad för hela helgen är 2000 kr varav 300 kr i anmälningsavgift.

Anmälan görs till: info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

Du får ett svarsmejl som bekräftar din plats och hur du betalar anmälningsavgiften samt kursavgiften.

Storseans med Bo Bergman

på tisdag den 21 januari 2020 kl. 18.45

Ikväll har vi glädjen att få se vår egen Bo Bergman hålla årets första storseans. Bo har lång erfarenhet av medialt arbete och han har varit verksam som certifierat medium och healer i över 20 år. Han har också varit aktiv som styrelseledamot och numera som ordförande i vår förening SSF.

Ikväll förmedlar Bo kontakten mellan våra två världar. Vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans med andevärlden!

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr.  Betala med kontanter eller Swish!

Varmt välkomna!

Storseans med Marianne Danielsson

Måndagen den 24 februari kl. 18.45

I kväll hälsar vi Marianne Danielsson välkommen till oss. Hon är certifierat medium och healer.

Marianne är född med sin mediala gåva och hon har alltid på ett eller annat sätt velat hjälpa andra. Mariannes resa till certifierat medium i mentalt mediumskap började 2014, då hon bestämde sig att ta sin gåva på allvar och började sin utbildning hos Elisabeth Edborg i Seven Stars Center.

Marianne är en länk mellan dig och andevärlden och hon använder sina sinnen, syn (clairvoiance), hörsel (clairaudience),  känsel (clairsentience) och intuition för att tolka informationen hon får från andevärlden.

Läs gärna mer om Marianne på hennes hemsida: 

www.mediummarianne.se

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr.  Betala med kontanter eller Swish!

Välkommen till en härlig kväll!

Välkommen till en andlig eftermiddag!

Söndagen den 8 december

Tarot och andra kortsystem

Den här söndagen har vi besök av Rosemari Södergren, som berättar om hur Tarot och andra kortsystem kan vara användbara för medial rådgivning.

• Kl. 14.00 Vi öppnar

• Kl. 14.30 Presentation av några kortsystem, Rosemari Södergren

• Du får sedan en kortläsning av någon på ca 15 – 20 min, om du vill

Entré: 50 kr medlem / 70kr gäst

te/kaffe med dopp finns

Varmt välkomna!

Ritva och Helen

Workshop i healing den 24 november

Andlig healing återfinns i spiritualismen. En helande kraft från en gudomlig källa.

Alla har healingpotential.
Det finns inga rätt eller fel i hur man ska uppleva att ge healing.

Vi går igenom: – kontakthealing – distanshealing – självhealing – batterihealing – magnetisk healing – Ansvar och moral – Patientsäkerhetslagen

Känns detta intressant är du välkommen att anmäla dig via sms till Christopher Olsson på 070 634 73 54

Kostnad 950 kronor som du swishar och vi håller på klockan 10-18. Sista anmälningsdag är 15 nov.
Vi bjuder på fika förmiddag och eftermiddag. Lunch intas på egen hand. Det finns ett litet kylskåp och mikro.

Lärare är Christopher Olsson och Kurt Andersson.

Storseans med Zander Bergman

Måndag 28/10 kl. 18.45

Zander Bergman har alltid varit känslig för energier och för andevärlden, och han har lätt att känna in människors känslor. Han brinner för att bevisa att livet går vidare efter den fysiska döden och att våra nära och kära fortfarande finns med oss.

För Zander är det viktigt att ge så mycket bevis han kan så, att du utan tvivel känner igen de som kommer och det som de vill förmedla. Oavsett om du är nyfiken på om livet går vidare efter döden eller saknar någon, kommer han att göra sitt bästa för att försöka få dig att känna deras närvaro.

”Nu är det snart dags igen för mig att hålla seans igen hos Stockholms Spiritualistiska Förening, ska bli jättespännande och jag ser verkligen fram emot det och hoppas vi ses där!”

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt höstmedlemskap i entrén för 200 kr.
Betala med kontanter eller Swish!

Hjärtligt välkommen!

Storseans med Speak of Spirit

Mia och Carina

Torsdagen den 24 oktober kl 19.00

Kvällens medier heter Mia Ottosson och Carina Tanaskovic.

Mia har jobbat som professionellt medium i nästan 20 år.  Hon är den enda i Norden, som jobbar som lärare och kursorganisatör på det prestigefulla colleget Arthur Findlay/Stansted Hall, där hon också har gjort sin lärarutbildning.

I Sverige har Mia startat upp Speak of Spirit, som är ett trossamfund och som hon driver tillsammans med Carina.

Carina började utveckla sin medialitet 2008 och hon har gått otaliga kurser i mediumskap för många olika lärare i olika länder. Några år senare träffade hon Mia och det ”klickade” direkt och de har idag ett mycket nära samarbete. Carina är utbildad healer och vidareutbildar sig i esoteriskt mediumskap, shamanism & mystik.

Välkommen till en härligt glädjefylld seans med inspirerat tal, healing och kontakt med andevärlden samt mycket humor.

Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt höstmedlemskap i entrén för 200 kr. Betala med kontanter eller Swish!

http://speakofspirit.se/

Storseans med Anna Stomsi

Måndagen den 14 oktober hälsar vi mediet Anna Stomsi hjärtligt välkommen till SSF. Anna är bl a känd för sin medverkan i tv-programmet ”Svenska Medium”. Välkomna till en spännande och glädjefylld kväll i varm gemenskap med andevärlden.

Ett andligt uppvaknande drog undan mattan mitt i steget och sedan dess har jag med stor respekt och ödmjukhet arbetat tillsammans med andevärlden, högst jordnära i den fysiska.”
Kvällen inleds med ett kort föredrag kring hur medialitet och kontakt med andevärlden fungerar – så är du nyfiken och ännu ny på området, extra varmt välkommen!

Läs mer om Anna på hennes hemsida: https://www.annastomsi.se

Dörrarna öppnar 18:00. Entré för medlemmar 100 kr, 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt höstmedlemskap i entrén för 200 kr. Betala med kontanter eller Swish!
Varmt välkomna!

Storseans med Yvonne och Torbjörn

Torsdagen den 21 november 2019 kl. 18:45 – 20:30

Yvonne Ackermann (Stockholm) och Torbjörn Andersson (från Fridfullt i Köping) håller en storseans denna kväll.

Kom och var med på en seans med oss där vi med glädje får känna närheten av våra nära och kära som gått ur tiden. Publiken får bevis att deras nära och kära i det vi kallar andevärlden finns kvar och att de finns nära oss och följer våra liv. Välkomna önskar, Yvonne och Torbjörn

Läs mer om Yvonne på hennes hemsida: www.yvonneackermann.com

Dörrarna öppnar 18:00. Entré för medlemmar 100 kr, 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt höstmedlemskap i entrén för 200 kr. Betala med kontanter eller Swish!

Läs mer om Torbjörn på Fridfullts hemsida: www.fridfullt.com

Varmt välkomna!