Spiritualistisk Podd

En podd om mediumskap, andlighet och spiritualism med de andliga medierna Prallan Allsten och Mikael Ek. Podden handlar om allt mellan livet och andevärlden och kommunikationen däremellan. Vi kommer också tala om olika former av andlighet och våra vägar till det andliga och mediala. Och så kommer olika spännande gäster till podden.

Prallan och Micke är styrelsemedlemmar i Stockholms Spiritualistiska Förening som finns på Högbergsgatan 48.

Se vårt program på: stockholmsspiritualistiskaforening.se samt på Facebook.

Ansvarig utgivare är Stockholms Spiritualistiska Förening. Musiken är gjord av:  Love Olzon

Avsnitt 1: En början Ett pilotavsnitt som vi valde att släppa som första avsnitt i podden. Vi berättar om hur mediumskapet började för oss och vad som fick oss att öppna sinnet för en verklighet bortom den synliga. Vi talar också om starka upplevelser som vi haft av andevärlden och det andliga, upplevelser som förändrat våra liv.

Avsnitt 2: Intuition
Intuition och andliga upplevelser. Vi talar om intuition och våra upplevelser av intuition i vardagen genom åren. Vi kommer också in på om vi har levt ett tidigare liv och våra upplevelser av tidigare liv i andliga öppningar.
Avsnittet är inspelat innan coronan.

https://www.podbean.com/eu/pb-3aziw-f18006

Avsnitt 3: Vägen och de 7 principerna

Hur tänker vi om spiritualism och mediumskap? Hur vår långa andliga resa har fört oss till där vi är idag. Vad är en ”spiritual emergency”, vi samtalar om våra upplevelser av plötsliga och dramatiska andliga öppningar? Vi talar om de sju principerna i spiritualismen, vår relation och tankar om principerna.

 

Avsnitt 4: Intervju med Mia Ottosson.

Prallan och Micke har bjudit in det välkända mediet Mia Ottosson. Hon berättar om hur hon började sitt mediumskap, om glädjen och ansvaret att arbeta med andevärlden, om Arthur Findlay College i England där hon är lärare, om Spirit art och mycket annat.

Mia har jobbat som medium i över 20 år och är den enda i Norden som jobbar som lärare och kursorganisatör på det fantastiska Arthur Findlay College. Hon är en av de få svenskar som har ett certifikat för ”public speaking & demonstration” från Spiritualist National Union i England.

Välkommen att lyssna till det första intervjuavsnittet i podden.

https://www.podbean.com/media/share/pb-pmp5j-fa1329

Spiritualismens 7 grundprinciper

Nedtecknade av mediet Emma Harding Britten (1823-1899)

1. The Fatherhood of God.
2. The Brotherhood of Man.
3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.
4. The Continuous Existence of the human soul.
5. Personal Responsibility.
6. Compensation and Retribution hereafter for all the good or evil deeds done on earth.
7. Eternal Progress open to every human soul.

Del 1. Guds faderskap
När man studerar naturen d v s genom att försöka förstå lagen om orsak och verkan, som styr allt som händer rumt omkring oss, erkänner vi att det finns en skapande kraft i universum. Kraften eller energin skapade inte enbart hela universum utan även livet självt i dess former och den fortsätter att skapa idag. Effekten av detta eviga skapande kan ses överallt omkring oss och detta leder oss till beviset att ”Gud” – ”Den skapande Kraften” manifesterar direkt eller indirekt i allting.  Vi vet att denna kraft är Gud och genom att vi är en del av Livet som skapats av Gud, erkänner vi Gud som vår Fader och/eller Moder.   © Mia Ottosson

Del 2.  Människans Brödraskap
Tack vare att vi kommer ifrån samma universella livskälla så är vi, faktiskt, en stor familj dvs små individuella utlöpare från det hela. Detta betyder att hela mänskligheten är en del av ett stort brödraskap. 
Ett brödraskap är en gemenskap för ömsesidigt stöd och tröst. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj.
Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor; vi behöver förstå behoven hos de andra individerna för att kunna hjälpa dem som en del av vår service till varandra. När vi lär oss att ge så mycket, så måste vi även lära oss att ta emot och då uppnå den nödvändiga balansen för våra liv.
Vi måste titta på, inte bara på de materiella nödvändigheterna för våra bröder, utan även deras andliga behov och hjälpa de i behov att bli starka och värdiga deras relation i Guds Familj.

© Mia Ottosson

Del 3. Gemenskap med Andevärlden och Änglarna
(Detta är nyckelprincipen till vår filosofi.)
Alla religioner tror på ett liv efter detta men det är endast Spiritualismen som påvisar att det är sant, detta genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet kan ske och sker. 
Spiritualistiska Samfund och föreningar tillhandahåller en av de platser där kommunikation, genom mediumskap, är möjlig. Många kära anhöriga och vänner tar seanstillfället i akt för att fortsätta visa att de bryr sig om hur det går för oss. 
Det finns även andliga vänner/lärare som är hängivna vår välmåga och ger service till mänskligheten. Några kommer med inspiration och lärdomar medan andra arbetar inom healing.

© Mia Ottosson

Del 4.  Människosjälens fortsatta Existens
  Det är vetenskapligt bevisat att materia (som är en del av den skapande kraften eller energin) inte kan förstöras; det förändrar bara sin form. Andevärlden, som en del av Den Skapande Kraften är, därför, oförstörbar.
Vid döden av den fysiska kroppen, fortsätter själen som en integrerad del av en värld, som är i vår värld men i en annan dimension. Denna värld refereras till som Andevärlden. I andelivet har vi en själslig kropp som är, tills vi har utvecklats tillräckligt mycket, en kopia av vår världsliga kropp.
Vi är samma individer på alla sätt och vis, med samma personlighet och karaktär och vi ändrar oss endast genom utveckling, eller på annat vis, som ett resultat av våra egna ansträngningar. Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden.

© Mia Ottosson

Del 5.  Personligt ansvar
  Denna princip lägger ansvaret för allt som tänkts, gjorts och som varit fel där det hör hemma – hos individen. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv. Hur vi väljer att leva våra liv beror helt och hållet på oss själva.
Det är inte möjligt för någon annan person, eller inflytande utifrån, att lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte är beredda att tillåta detta. Ingen kan rätta till det som gjorts fel, förutom den som själv gjort det.
Eftersom vi har givits fri vilja, så har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Vi är helt och hållet personligt ansvariga.

© Mia Ottosson
 
Del 6. Kompensation och Vedergällning av alla Goda och Onda gärningar som gjorts på Jorden
  Såsom med alla grundprinciper, så gäller naturens lagar och denna kommer under lagen om Orsak och Verkan (så som du sår skall du också skörda).
Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Det måste vara förstått att kompensation eller vedergällning verkar genom denna lag nu – här på jorden – det väntar inte tills vi börjar våra liv i andevärlden.

© Mia Ottosson

Del 7. Evig Utveckling är öppen för varje mänsklig själ
I varje hjärta finns det en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller det en kraft att utvecklas i vishet och kärlek.
Alla som önskar att gå vägen som leder till perfektion, har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental och andlig förståelse.
Om vi gör vårt bästa i jordelivet att följa vår inre längtan eller intuition; kommer vi att finna att utveckling är lätt, på jorden så också i andevärlden; om inte, så kommer varje steg under vår förbättring att följas av kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara.
Inom Guds Familj, med alla fördelar som vårt medvetande och vår insikt kan ge oss, har vi alla givits möjlighet att själva vara ansvariga för vår egen eviga utveckling.

© Mia Ottosson

Medial helgkurs med Helena Vestin

10-11 april 2021

Helena Vestin från Smedjebackens Spiritualistiska Center – Engelen, kommer att hålla i denna helgkurs. Helena är certifierat medium och healer samt diplomerad lärare i mediumskap.

Du kan välja att endast gå en av dagarna eller hela helgen.

Lördag kl. 10-17 Endagskurs i Andlig healing

Här tar vi del av den villkorslösa kärleksenergin för ett helande syfte, knyta starkare kontakt med ditt healingteam. Teoretiskt kommer vi att gå genom vad andlig healing är, när och vilka bör vi ej ge healing till. Vad är magnet healing? Praktiskt kommer vi att träna på kontakthealing, distanshealing och självhealing.

Pris: 1050 kr per person varav 150 kr i anmälningsavgift.

Söndag: kl. 10-17 Endagskurs i Mediumskap (mixad grupp)

Vi förstärker kontakten mellan dig och andevärlden. Övningarna kommer att blandas med den mediumistiska (andevärlden) och psychica (din förmåga att läsa av). Vi kommer att använda olika verktyg såsom färg, symbol osv. Gruppens energi och ditt behov tar oss framåt.

Denna kurs är lämplig för blandade nivåer från nybörjare till dig som har kommit en bit på väg i ditt mediumskap.

Pris 1050 kr per person varav 150 kr i anmälningsavgift.

Total kurskostnad för hela helgen är 2000 kr varav 300 kr i anmälningsavgift.

Anmälan görs till: info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

Du får ett svarsmejl som bekräftar din plats och hur du betalar anmälningsavgiften samt kursavgiften.

Storseans med Stella Upton

INSTÄLLD!

februari 2021 kl 19.00

Obs! Arrangeras av Rosemari Södergren

Det är en stor glädje att kunna presentera en av de duktigaste brittiska medierna, Stella Upton. Hon kommer till Stockholm i augusti 2020 och har både storseans, privata sittningar och kurs.

Den som varit på en storseans med Stella Upton vet hur hon kombinerar seriös träffsäkerhet med att samtidigt förmedla en stor glädje och närvaro av det andliga. En storseans med Stella Upton är en enorm upplevelse där glädje och seriositet går hand i hand.

Fakta om Stella Upton från hennes hemsida:
Stella has been aware of the Spirit World since being a small child. When very young she thought that her mother had a lot of visitors to the house. It was not until later that she realised these ‘visitors’ were actually people who had died. From then on she knew that there was life after death.

From the age of 14 Stella set about the development of her mediumship. She spent several years in church development groups and attended the Arthur Findlay College, as a student for 8 years, eventually becoming a Tutor there in 1998.

Since taking her first church service in 1990 she has been demonstrating her mediumship on a regular basis, along with private sittings for survival evidence or personal assessment. A more recent development is the painting of Auragraphs, to see an example please click on the ‘Auragraphs’ button. To book a private sitting with Stella visit www.aura-originals.com

Along with teaching at the Arthur Findlay College, Stella has also been working with groups of students throughout the UK and abroad. The subjects she teaches are Relaxation, Meditation, Awareness, Colour, Spirit Art, Paranormal Phenomena and Evidential Mediumship.


Seansen hålls i Stockholms Spiritualistiska förenings lokaler
Pris 250 kr
Förköp möjligt med swish eller till postgiro.
Vid entrén går det att betala med swish eller kontant
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Storseans med Bo Bergman

på tisdag den 21 januari 2020 kl. 18.45

Ikväll har vi glädjen att få se vår egen Bo Bergman hålla årets första storseans. Bo har lång erfarenhet av medialt arbete och han har varit verksam som certifierat medium och healer i över 20 år. Han har också varit aktiv som styrelseledamot och numera som ordförande i vår förening SSF.

Ikväll förmedlar Bo kontakten mellan våra två världar. Vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans med andevärlden!

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr.  Betala med kontanter eller Swish!

Varmt välkomna!

Storseans med Marianne Danielsson

Måndagen den 24 februari kl. 18.45

I kväll hälsar vi Marianne Danielsson välkommen till oss. Hon är certifierat medium och healer.

Marianne är född med sin mediala gåva och hon har alltid på ett eller annat sätt velat hjälpa andra. Mariannes resa till certifierat medium i mentalt mediumskap började 2014, då hon bestämde sig att ta sin gåva på allvar och började sin utbildning hos Elisabeth Edborg i Seven Stars Center.

Marianne är en länk mellan dig och andevärlden och hon använder sina sinnen, syn (clairvoiance), hörsel (clairaudience),  känsel (clairsentience) och intuition för att tolka informationen hon får från andevärlden.

Läs gärna mer om Marianne på hennes hemsida: 

www.mediummarianne.se

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr.  Betala med kontanter eller Swish!

Välkommen till en härlig kväll!

Gordon Smith i Stockholm 12 – 14 juni 2020

Gordon Smith

Storseansen är framflyttad till fredag 11 december kl 19.00 – 20.30.

Mer information på:

Storseans och kurs med Gordon Smith i Stockholm i december 2020

Gordon Smith räknas som ett av världens i särklass med träffsäkra medium. Att uppleva en storseans med honom är en mäktig upplevelse där många i publiken får uppleva starka bevis på att deras nära och kära i andevärlden kommer med hälsningar. När han höll kom till Stockholm för första gången i juni 2019 var storseansen enastående då människor i publiken fick övertygande budskap från sina nära och kära i andevärlden.
Han är dessutom en oerhört engagerad och inspirerande lärare som gärna delar med sig av sin kunskap och stöder sina elever att våga släppa on flödet från andevärlden.

Det är nu bokat att han återkommer till Stockholm 2020 för att hålla en storseanser två kurser.

Kurserna hålls lördag 13 juni och söndag 14 juni 2020. Det går att delta i en kursdag eller båda.
Plats: Tempelriddareordens lokaler, Kammakargatan 56, Stockholm
Tid: 10.00-17.00
Tolk finns under kursen.
Pris: En kursdag 1.800 kr, två kursdagar 3.000 kr
Boka före första december – en kursdag 1.500 kronor, två kursdagar 2.500 kronor.

Anmälningsavgift för en kursdag: 500 kr
Anmälningsavgift för två kursdagar: 1.000 kr
Återstoden av kursavgiften betalas en månad före kursstart.
Kan betalas via swish eller till plusgiro.
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Storseansen hålls fredag 12 juni kl 19-20.30.
Plats: Amorinasalen i Sollentuna (14 minuter från Stockholm City med pendeltåg).
Vid biljettköp före sista december: 250 kr
Pris från 1 januari: 300 kr

Anmälningsavgift och kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in eller om du har sjukintyg från läkare.
Begränsat antal platser på kursen.

Kursbeskrivningar finns längre ned i denna text.

Information och anmälan till rose (snabel-a) andligtochtarot.se

Kursbeskrivning:
Lördagens kurs:
ONE-DAY WORKSHOP – TRANCE AND ALTERED STATES
Welcome to this one-day experience of developing and learning more about the altered states of consciousness that we call trance. This workshop is geared towards those of you who wish to find out more about how to link with the spirit world in a deeper and more intense way.
The exercises you will be shown during the workshop includes:
• How to let go whilst letting Spirit work through you
• Instructions on how to build your own trance circle
• Working with the higher teachings of Spirit.
It is design for those who feel drawn to trance mediumship, healing and trance teachings. And is for anyone who feels they would like to develop with Spirit in this way. Providing you with a good grounding in a very old tradition of spiritual development. So, get to know your guides as well as yourself at a deeper level of understanding, as you are guided through the stages of the altered states of consciousness without fuss or confusion.
As spaces for this workshop are limited, it is advisable to book early to avoid any disappointment. You must be over 18 and in good general physical and mental health to attend this workshop.

Kursbeskrivning söndagens kurs:
Improve Your Mediumship 2
This workshop is the second part and continuation of ‘Improve Your
Mediumship’ been designed to help any student who wishes to improve their gift of Mediumship. Whether it is for private one to one readings or public platform demonstrations. This workshop features a whole set of new exercises, which have been designed to help the practitioner understand the needs of their recipients and how to improve and clarify information that comes from the other side.
This workshop is opened to students who attended Improve Your Medium ship, and those students who wish to further their mediumship to the next level. The aim of the workshop is to help you trust your gift and build a loving bond with your spirit guides and loved ones, in an easy to understand and light-hearted manner. This course is a must for those who wish to take their gift to the next level on their spiritual Journey. Gordon Smith is hailed as one of the world’s most accurate mediums. As a renowned spiritual teacher Gordon teaches both in the UK and abroad where he also demonstrates his mediumship. Gordon has appeared many times on TV shows including This Morning, Richard and Judy and BBC’s Everyman, he has also written numerous best selling books on Mediumship and other spiritual subjects and is currently MBS writer of the year as voted by Kindred Spirit.
As spaces for this workshop are limited, it is advisable to book early to avoid any disappointment.

Arrangör: Sodergren Communication i samarbete med Stockholms Spiritualistiska förening

Välkommen till en andlig eftermiddag!

Söndagen den 8 december

Tarot och andra kortsystem

Den här söndagen har vi besök av Rosemari Södergren, som berättar om hur Tarot och andra kortsystem kan vara användbara för medial rådgivning.

• Kl. 14.00 Vi öppnar

• Kl. 14.30 Presentation av några kortsystem, Rosemari Södergren

• Du får sedan en kortläsning av någon på ca 15 – 20 min, om du vill

Entré: 50 kr medlem / 70kr gäst

te/kaffe med dopp finns

Varmt välkomna!

Ritva och Helen

Workshop i healing den 24 november

Andlig healing återfinns i spiritualismen. En helande kraft från en gudomlig källa.

Alla har healingpotential.
Det finns inga rätt eller fel i hur man ska uppleva att ge healing.

Vi går igenom: – kontakthealing – distanshealing – självhealing – batterihealing – magnetisk healing – Ansvar och moral – Patientsäkerhetslagen

Känns detta intressant är du välkommen att anmäla dig via sms till Christopher Olsson på 070 634 73 54

Kostnad 950 kronor som du swishar och vi håller på klockan 10-18. Sista anmälningsdag är 15 nov.
Vi bjuder på fika förmiddag och eftermiddag. Lunch intas på egen hand. Det finns ett litet kylskåp och mikro.

Lärare är Christopher Olsson och Kurt Andersson.

Storseans med Zander Bergman

Måndag 28/10 kl. 18.45

Zander Bergman har alltid varit känslig för energier och för andevärlden, och han har lätt att känna in människors känslor. Han brinner för att bevisa att livet går vidare efter den fysiska döden och att våra nära och kära fortfarande finns med oss.

För Zander är det viktigt att ge så mycket bevis han kan så, att du utan tvivel känner igen de som kommer och det som de vill förmedla. Oavsett om du är nyfiken på om livet går vidare efter döden eller saknar någon, kommer han att göra sitt bästa för att försöka få dig att känna deras närvaro.

”Nu är det snart dags igen för mig att hålla seans igen hos Stockholms Spiritualistiska Förening, ska bli jättespännande och jag ser verkligen fram emot det och hoppas vi ses där!”

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt höstmedlemskap i entrén för 200 kr.
Betala med kontanter eller Swish!

Hjärtligt välkommen!