Välkommen till Stockholms Spiritualistiska Förening – SSF sedan 1927

Se gärna sidan Aktuellt, där du hittar information om våra aktuella aktiviteter!

Stockholms Spiritualistiska Förening har under nittio år spridit kunskap och vägledning i spiritualismens anda. Föreningen anordnar möten för seanser, healing och utbildning genom utvecklingscirklar och kurser i healing och medial utveckling.

Stockholms Spiritualistiska Förening (SSF) är partipolitiskt och religiöst obunden förening. Alla är välkomna till oss, våra storseanser, studiecirklar och andra aktiviteter oavsett om du är medlem eller ej.

Spiritualismen är en vacker och kärleksfull livsåskådning med filosofin att alla människor har lika värde, eftersom vi alla kommer från samma källa oavsett religion och trosuppfattning. Som spiritualist tror du på en universell kraft, som ger vägledning och styrka i livets olika skeenden.

Spiritualismen visar att livet fortsätter efter döden och att kontakt med andevärlden är möjlig. Mediumskapet är spiritualismens medel för att kontakta andevärlden och är det som framför allt särskiljer spiritualismen från andra religioner och filosofier. 

Den spiritualistiska filosofin grundar sig på De sju principerna:

  • Respektfull gemenskap med det gudomliga
  • Sammanhållning mellan människor
  • Gemenskap och kommunikation med andarna
  • Andens fortsatta existens
  • Personligt ansvar
  • Alla val får en positiv eller negativ effekt
  • Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den