Storseans med Camilla Elfving på torsdag 7/4

Camilla Elfving från Stockholm jobbar som spiritualistiskt medium och är författare till flera böcker om andevärlden.
Camilla håller storseans som innehåller dels andekontakter med budskap från nära och kära och dels intuitionsläsning för vissa i publiken.
Hon brukar avsluta seansen med lite andlig visdom som alla kan få del av.

Vill du veta mer om Camilla så lyssna på Spiritualistisk Podd avsnitt 5 eller på Camillas egen podd och Sveriges största podcast inom Mind Body Spirit – Mediumpodden, mediumpodden.se

Camillas hemsida: www.elfvinginstitute.org

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr. Betala med kontanter eller Swish!

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:
info@stockholmsspiritualistiskaforening.se
och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Storseans med två medier: Bo Bergman och Susanne Andersson

torsdagen den 27 januari 2022 kl. 18.45

Ikväll har vi glädjen att få se våra egna medier, Bo Bergman och Susanne Andersson hålla årets första storseans. Bo har lång erfarenhet av medialt arbete och han har varit verksam som certifierat medium och healer i över 20 år. Bo har också varit aktiv som styrelseledamot och numera som ordförande i vår förening SSF.

Susanne är också en mångårig styrelsemedlem i SSF och under hösten 2019 blev hon mediumcertifierad av Speak of Spirit. Susanne anser att vara en länk mellan andevärlden och vår verklighet är en fantastisk möjlighet, att kunna visa på att livet fortsätter efter den fysiska döden. Det i sig kan lindra och ge hopp åt oss efterlevande. Det är ett viktigt uppdrag att vara medium och Susanne ser på det med stor respekt och vördnad.

Vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans med andevärlden!

Vid storseans öppnar dörrarna kl. 18:00 och stänger kl. 18:45.
Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Lös ditt medlemskap i entrén för 300 kr.  Betala med kontanter eller Swish!

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:
info@stockholmsspiritualistiskaforening.se
och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Varmt välkomna!

Storseans med Speak of Spirit

Öppna fotot
Mia Ottosson & Carina Tanaskovic

Söndagen den 13 februari kl. 13.00

Välkommen till en seans med andlig gemenskap och samvaro med de, som lämnat den fysiska kroppen men ändå vill visa sin kärlek.

Mia Ottosson & Carina Tanaskovic från Speak of Spirit inbjuder till en kväll med inspiration, healing och andekontakter. Det kommer även bli andlig konst och tolkning utav den.

Mia har jobbat som professionellt medium i nästan 20 år.  Hon är den enda i Norden, som jobbar som lärare och kursorganisatör på det prestigefulla colleget Arthur Findlay/Stansted Hall, där hon också har gjort sin lärarutbildning.

I Sverige har Mia startat upp Speak of Spirit, som är en spiritualistisk gemenskap och som hon driver tillsammans med Carina.

Carina började utveckla sin medialitet 2008 och hon har gått otaliga kurser i mediumskap för många olika lärare i olika länder. Några år senare träffade hon Mia och det ”klickade” direkt och de har idag ett mycket nära samarbete. Carina är utbildad healer och vidareutbildar sig i esoteriskt mediumskap, shamanism & mystik.

Mer info: https://speakofspirit.se/

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:
info@stockholmsspiritualistiskaforening.se
och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Workshops med Speak of Spirit i februari 2022

Mia Ottosson & Carina Tanascovic

Mia och Carina erbjuder två separata workshops.

Du kan välja att gå en workshop eller båda.

Fredag 11 februari 2022 kl. 18.00 – 21.00 Workshop i Plattformsteknik

Kvällen har fokus på att förmedla kontakter från scen.

Ej för nybörjare

650 kr per person

Anmälan görs till info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

Du har en garanterad plats, när du har betalat anmälningsavgift på 300 kr på PG: 404469-9 eller Swish: 1230427948 och fått ett bekräftelsemejl. Anmälningsavgift återbetalas inte. Resterande kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in.

Lördag 12 februari 2022 kl. 10.00 – 17.00 Intensiv medial Workshop

Ej för nybörjare

1250 kr per person

Anmälan görs till info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

Du har en garanterad plats, när du har betalat anmälningsavgift på 600 kr på PG: 404469-9 eller Swish: 1230427948 och fått ett bekräftelsemejl. Anmälningsavgift återbetalas inte. Resterande kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in.

Nybörjarcirkel vt-22

VILL DU ÖVA UPP DIN INTUITION OCH ÄR NYFIKEN PÅ MEDIALITET?

Vi mediterar, gör övningar och upptäcker oss själva och våra förmågor.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet.

Det går bra att komma med nu även om du inte varit med under hösten.

Datum:   26/2, 26/3, 23/4, 21/5

Tid:          14.45 – 17.15

Kostnad: 200:-/tillfälle betalas inför varje gång och du är med de gånger du kan

Lokal:      Högbergsgatan 48 nb, SSF

Ledare:   Helen Wasbäck och Cecilia Wrede

Anmälan: helen@resonansen.se

Storseans med Helena Vestin den 8 maj 2022

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Helena-Vestin.jpg
Helena Vestin

Hjärtligt välkomna till en storseans med Helena Vestin från Smedjebacken i Dalarna. Helena är certifierat medium och healer samt diplomerad lärare i mediumskap. Hon har arbetat som certifierat medium sedan 2011 och hon är ordförande i föreningen Spiritualistiska Sällskapet.

I Sverige har Helena gått mediumutbildning under Mia Ottosson och hon har även gått flera kurser på The Arthur Findlay College i England. Där har hon haft flera kända engelska medium som lärare bl. a Paul Jacobs, Simone Key, Bryan Robertsson Mavis Pattilla, Colin Bates  och Colin Fry.

Helena har bred erfarenhet som medium och hon arbetar mycket färgstarkt i spiritualismens anda med både ord och bild.

Läs mer om Helena på hennes hemsida: www.helenavestin.se

Med anledning av Covid -19 och begränsade platser till våra seanser har vi infört förbokning. Skicka ett mejl till:

info@stockholmsspiritualistiskaforening.se

och förboka din plats. Betalning sker sedan vid entrén.

Vi följer FHM:s allmänna råd med handtvätt, avstånd och  inga förkylningssymtom.


Vid söndagens storseans öppnar dörrarna kl. 14:15 och stänger kl. 15:00. Entré för medlemmar 100 kr och 200 kr för dig som inte är medlem ännu. Betala med kontanter eller Swish.

Varmt välkomna!

Spiritualismens 7 grundprinciper

Nedtecknade av mediet Emma Harding Britten (1823-1899)

1. The Fatherhood of God.
2. The Brotherhood of Man.
3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.
4. The Continuous Existence of the human soul.
5. Personal Responsibility.
6. Compensation and Retribution hereafter for all the good or evil deeds done on earth.
7. Eternal Progress open to every human soul.

Del 1. Guds faderskap
När man studerar naturen d v s genom att försöka förstå lagen om orsak och verkan, som styr allt som händer rumt omkring oss, erkänner vi att det finns en skapande kraft i universum. Kraften eller energin skapade inte enbart hela universum utan även livet självt i dess former och den fortsätter att skapa idag. Effekten av detta eviga skapande kan ses överallt omkring oss och detta leder oss till beviset att ”Gud” – ”Den skapande Kraften” manifesterar direkt eller indirekt i allting.  Vi vet att denna kraft är Gud och genom att vi är en del av Livet som skapats av Gud, erkänner vi Gud som vår Fader och/eller Moder.   © Mia Ottosson

Del 2.  Människans Brödraskap
Tack vare att vi kommer ifrån samma universella livskälla så är vi, faktiskt, en stor familj dvs små individuella utlöpare från det hela. Detta betyder att hela mänskligheten är en del av ett stort brödraskap. 
Ett brödraskap är en gemenskap för ömsesidigt stöd och tröst. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj.
Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor; vi behöver förstå behoven hos de andra individerna för att kunna hjälpa dem som en del av vår service till varandra. När vi lär oss att ge så mycket, så måste vi även lära oss att ta emot och då uppnå den nödvändiga balansen för våra liv.
Vi måste titta på, inte bara på de materiella nödvändigheterna för våra bröder, utan även deras andliga behov och hjälpa de i behov att bli starka och värdiga deras relation i Guds Familj.

© Mia Ottosson

Del 3. Gemenskap med Andevärlden och Änglarna
(Detta är nyckelprincipen till vår filosofi.)
Alla religioner tror på ett liv efter detta men det är endast Spiritualismen som påvisar att det är sant, detta genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet kan ske och sker. 
Spiritualistiska Samfund och föreningar tillhandahåller en av de platser där kommunikation, genom mediumskap, är möjlig. Många kära anhöriga och vänner tar seanstillfället i akt för att fortsätta visa att de bryr sig om hur det går för oss. 
Det finns även andliga vänner/lärare som är hängivna vår välmåga och ger service till mänskligheten. Några kommer med inspiration och lärdomar medan andra arbetar inom healing.

© Mia Ottosson

Del 4.  Människosjälens fortsatta Existens
  Det är vetenskapligt bevisat att materia (som är en del av den skapande kraften eller energin) inte kan förstöras; det förändrar bara sin form. Andevärlden, som en del av Den Skapande Kraften är, därför, oförstörbar.
Vid döden av den fysiska kroppen, fortsätter själen som en integrerad del av en värld, som är i vår värld men i en annan dimension. Denna värld refereras till som Andevärlden. I andelivet har vi en själslig kropp som är, tills vi har utvecklats tillräckligt mycket, en kopia av vår världsliga kropp.
Vi är samma individer på alla sätt och vis, med samma personlighet och karaktär och vi ändrar oss endast genom utveckling, eller på annat vis, som ett resultat av våra egna ansträngningar. Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden.

© Mia Ottosson

Del 5.  Personligt ansvar
  Denna princip lägger ansvaret för allt som tänkts, gjorts och som varit fel där det hör hemma – hos individen. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv. Hur vi väljer att leva våra liv beror helt och hållet på oss själva.
Det är inte möjligt för någon annan person, eller inflytande utifrån, att lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte är beredda att tillåta detta. Ingen kan rätta till det som gjorts fel, förutom den som själv gjort det.
Eftersom vi har givits fri vilja, så har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Vi är helt och hållet personligt ansvariga.

© Mia Ottosson
 
Del 6. Kompensation och Vedergällning av alla Goda och Onda gärningar som gjorts på Jorden
  Såsom med alla grundprinciper, så gäller naturens lagar och denna kommer under lagen om Orsak och Verkan (så som du sår skall du också skörda).
Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Det måste vara förstått att kompensation eller vedergällning verkar genom denna lag nu – här på jorden – det väntar inte tills vi börjar våra liv i andevärlden.

© Mia Ottosson

Del 7. Evig Utveckling är öppen för varje mänsklig själ
I varje hjärta finns det en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller det en kraft att utvecklas i vishet och kärlek.
Alla som önskar att gå vägen som leder till perfektion, har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental och andlig förståelse.
Om vi gör vårt bästa i jordelivet att följa vår inre längtan eller intuition; kommer vi att finna att utveckling är lätt, på jorden så också i andevärlden; om inte, så kommer varje steg under vår förbättring att följas av kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara.
Inom Guds Familj, med alla fördelar som vårt medvetande och vår insikt kan ge oss, har vi alla givits möjlighet att själva vara ansvariga för vår egen eviga utveckling.

© Mia Ottosson

Healingkurs för nybörjare vt 2022

Händer, Motta, Ljus, Uppskattning, Övernaturlig

Tisdagar: 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5

kl.18.30 – 20.30

Kostnad 100 kr / cirkelträff

Kursen kommer att pågå totalt fem fristående träffar under våren 2022.
Vi kommer att ge dig grunderna för att ge healing. Vi diskuterar etiska principer.

Anmälan till:
Kurt L-Andersson
0765-55 95 24
kurlindande@gmail.com