Digital seans med tre medium

den 16 november kl. 19.00

Seansen kommer att hållas via zoom.

Om du vill vara med, mejla då till info@stockholmsspiritualistiskaforening.se Vi mejlar sedan zoomlänken till dig.

Susanne Andersson är mångårig styrelsemedlem i SSF och under hösten 2019 blev hon mediumcertifierad av Speak of Spirit. Susanne anser att vara en länk mellan andevärlden och vår verklighet är en fantastisk möjlighet, att kunna visa på att livet fortsätter efter den fysiska döden.

Bo Bergman har lång erfarenhet av medialt arbete och han har varit verksam som certifierat medium och healer i över 20 år. Bo har också varit aktiv som styrelseledamot och numera som ordförande i vår förening SSF.

Annika Westerlings mediala väg började redan som barn. Hon blev certifierad 2020 och har sedan dess arbetat som medium och healer. Annika är också styrelsemedlem i SFF. Hon anser att det är en ynnest att få hjälpa människor med vägledning och kontakt  från andra sidan.

Vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans med andevärlden!

Varmt välkomna!